LEKARZ RODZINNY + BADANIA PRACOWNIKÓW
Przychodnia lekarza rodzinnego > Druki skierowań do pobrania

Druki skierowań do pobrania

Skierowanie na badanie profilaktyczne: dotyczy pracowników nowozatrudnionych na danym stanowisku pracy (badanie wstępne), pracowników, którym upłynął termin ważności poprzedniego zaświadczenia o zdolności do pracy na danym stanowisku (badanie okresowe),  lub pracownika, którego niezdolność do pracy z powodu choroby trwała dłużej niż 30 dni (badanie kontrolne).

Odrębną sprawą jest badanie lekarskie do celów sanitarno epidemiologicznych połączone z wpisem do przeznaczonej do tego celu "Książeczki badań do celów sanitarno-epidemiologicznych". Badanie to w szczególny sposób dotyczy osób mających w pracy kontakt z żywnością, ale ustawowy obowiązek wykonywania tych badań dotyczy wielu grup zawodowych, szczególnie usługowych. skierowanie na badanie do celów san.-epid.
            skierowanie na badanie profilaktyczne
          Skierowanie na badanie do celów sanitarno epidemiologicznych             
 Wybierz: